OSK: +48 22 7777 116 osk@pimot.eu ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

OMON w ŁUKASIEWICZ-PIMOT

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji (ŁUKASIEWICZ-PIMOT) to jedyny w kraju publiczny instytut branży motoryzacyjnej, posiadający w zakresie swojej statutowej działalności wspieranie osób niepełnosprawnych w bezpiecznym korzystaniu z dróg. Zostało to również ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. Ostatnia zmiana statutu ŁUKASIEWICZ-PIMOT rozszerzyła jego działalność o zapisaną w art. 20 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ pomoc państwa w zakresie mobilności. Inspiracją tej zmiany była ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa oraz doświadczenie Instytutu, który od blisko 10 lat prowadzi Pracownię Szkolenia Kierowców z Niepełnosprawnością i na co dzień realizuje szkolenia na prawo jazdy kategorii B osób z dysfunkcjami ruchu i słuchu. W minionym okresie wyszkolono w ŁUKASIEWICZ-PIMOT na prawo jazdy z dobrym skutkiem blisko 400 osób.

ŁUKASIEWICZ-PIMOT, realizując działania statutowe, dąży do utworzenia Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (OMON), który kompleksowo podejdzie do problemów motoryzacji tego segmentu klientów. Realizację tego przedsięwzięcia włączono do Programu Rządowego „Dostępność Plus” i uznano za jeden ze strategicznych priorytetów. Dlatego ŁUKASIEWICZ-PIMOT znalazł się w gronie „ojców założycieli” marki „Dostępność Plus” podczas uroczystości inauguracji Programu w Centrum Nauki Kopernik oraz podpisania Paktu na Rzecz Dostępności z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Niedawno zostały uchwalone dwie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, z których jedna nakazuje prowadzenie internetowej bazy informacji o pojazdach egzaminacyjnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, a druga otwiera drogę do zawodu kierowcy osobom z ubytkami słuchu. ŁUKASIEWICZ-PIMOT został wyznaczony do utworzenia, prowadzenia i aktualizowania bazy oraz planuje uruchomienie szkoleń osób niesłyszących na kategorię C prawa jazdy w swoim Ośrodku Szkolenia Kierowców. Baza powstała dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem SPiNKa, które od kilku lat buduje ogólnopolską sieć informacji, dofinansowując szkolenia i wynajem dostosowanych pojazdów na egzaminy państwowe. Instytut został wskazany do realizacji zadań ustawowych ze względu na duże doświadczenie, nie tylko w szkoleniu na prawo jazdy osób niepełnosprawnych, lecz również w konstruowaniu oprzyrządowań, w tym innowacyjnych, takich jak głosowo – graficzny system emisji rozkazów w pojeździe dla niesłyszącego kandydata na kierowcę oraz drgającego systemu emisji rozkazów dla niesłyszącego kandydata na motocyklistę. ŁUKASIEWICZ-PIMOT zrealizował także, w konsorcjum z Instytutem Głuchoniemych, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, duży projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE, pt. „Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących”.

W ŁUKASIEWICZ-PIMOT funkcjonuje, prowadzona przez Instytut Głuchoniemych w Warszawie, eksperymentalna klasa technikum samochodowego, która przygotowuje niesłyszącą młodzież do pracy w zawodach okołomotoryzacyjnych. Jest to unikalny, niezwykle obiecujący projekt, przełamujący barierę wejścia młodzieży głuchej na otwarty rynek pracy.

W ramach działalności statutowej ŁUKASIEWICZ-PIMOT realizuje zadania badawcze zmierzające do opracowania warunków technicznych dla różnych alternatywnych systemów sterowania pojazdami w celu ich certyfikacji i udostępnienia klientom z niepełnosprawnością, w tym o niskim wzroście oraz starszym. Prowadzone są zaawansowane badania nad doskonaleniem bezpieczeństwa przewozu dzieci w fotelikach samochodowych oraz prace konsultacyjne nad bezpieczeństwem kobiet w ciąży, prowadzących samochody w zapiętych pasach. Innym osiągnięciem jest skonstruowanie w ŁUKASIEWICZ-PIMOT prototypu pojazdu trójkołowego zaprojektowanego od podstaw dla osób z różnymi dysfunkcjami. Innowacyjna konstrukcja pojazdu daje kierowcy unikalną możliwość samodzielnego ładowania wózka inwalidzkiego w przestrzeni bagażowej. Projekt ten został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ma duże szanse na wdrożenie.

Biorąc pod uwagę zakres działalności ŁUKASIEWICZ-PIMOT na rzecz transportu i motoryzacji osób niepełnosprawnych, należy stwierdzić, że Instytut jest dla nich przyjazny i chętnie przez nich odwiedzany. Teren ŁUKASIEWICZ-PIMOT i jego budynki są zaprojektowane zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego i są w pełni dostępne.

Artur Paczkowski
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

tel: +48 22 7777-116
mail: osk@pimot.eu

Napisz do nas!

Województwo: